HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT

HFD Försäkringskassan

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett Myndighetsjuridik rätt i ett viktigt sjukpenningmål. Fortsätt läs


2022-06-08

Försäkringskassan respekterar inte domstolsavgöranden

Justitieombudsmannen (JO) har riktat allvarlig kritik mot Fö

Fortsätt läsa
2022-05-09

Grupptalan mot Försäkringskassan

Då är vi igång. Efter att under en längre tid fått in ett st

Fortsätt läsa