Grupptalan mot Försäkringskassan

grupptalan FK Försäkringskassan skadestånd

Då är vi igång. Efter att under en längre tid fått in ett stort antal indikationer på hur Försäkringskassans handläggning orsakat våra klienter ett försämringstillstånd, har vi beslutat oss för att få till en grupptalan mot Försäkringskassan. Det handlar om att tillsammans yrka på skadestånd och därigenom få upprättelse i ärenden där handläggningen inte gått rätt till. Fortsätt läs


2021-12-14

Omvårdnadsbidrag – FK gör rättsosäkra bedömningar

I en artikel som Myndighetsjuridik publicerade 2021-02-08 be

Fortsätt läsa
2021-10-12

Mål om objektiva undersökningsfynd uppe i HFD

Myndighetsjuridik driver ett mål i HFD som redan fått viss m

Fortsätt läsa