Försäkringskassan bortser från suicidrisk

Det är i sådana här ärenden som frustrationen inte känner några gränser: när myndigheten med en byråkratisk okänslighet och arrogans beslutar att avslå ansökan om sjukpenning, trots tydliga signaler om individens allvarliga psykiska ohälsa med självmordsbenägenhet. Fortsätt läs


2021-02-08

Försäkringskassan har gjort det svårare att få omvårdnadsbidrag

Föräldrar till barn med vissa funktionsnedsättningar har tid

Fortsätt läsa
2020-11-18

Beaktar FK barnets bästa?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En intr

Fortsätt läsa