Försäkringskassan respekterar inte domstolsavgöranden

JO Försäkringskassan sjukpenning

Justitieombudsmannen (JO) har riktat allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att inte ha verkställt en dom från förvaltningsrätten på ett korrekt sätt (JO-beslut 2022-06-03 i dnr 82-2021). Fortsätt läs


2022-05-09

Grupptalan mot Försäkringskassan

Då är vi igång. Efter att under en längre tid fått in ett st

Fortsätt läsa
2021-12-14

Omvårdnadsbidrag – FK gör rättsosäkra bedömningar

I en artikel som Myndighetsjuridik publicerade 2021-02-08 be

Fortsätt läsa