Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Grupptalan mot Försäkringskassan

Då är vi igång. Efter att under en längre tid fått in ett stort antal indikationer på hur Försäkringskassans handläggning orsakat våra klienter ett försämringstillstånd, har vi beslutat oss för att få till en grupptalan mot Försäkringskassan. Det handlar om att tillsammans yrka på skadestånd och därigenom få upprättelse i ärenden där handläggningen inte gått rätt till.

mamma och barn, ledsna.

I det första skedet så får de drabbade personerna lämna in en intresseanmälan till oss, varefter vi går igenom underlagen för bedömningen om omständigheterna är sådana att ett skadeståndskrav är motiverat. 

I det andra skedet kommer vi att ta ställning till om vi ska kräva skadestånd via grupptalan direkt från Försäkringskassan eller om vi lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan inte uteslutas att detta kan bli en av de största grupptalan som gjorts i svensk rättshistoria. 

Varför startar vi en grupptalan? 
Vårt mål är att de som är drabbade av Försäkringskassans handläggning ska få ekonomisk kompensation för det försämringstillstånd som handläggningen inneburit för dem. Vi har sett hur många det är som fått sitt liv raserat efter att exempelvis ha blivit utförsäkrade, trots att läkarna gjort bedömningen att det inte finns någon som helst arbetsförmåga. Det finns även ett stort antal fall där läkarna varnat för att det vore kontraproduktivt för tillfrisknandet samt direkt hälsofarligt om patienten tvingades ut på arbetsmarknaden. Ändå har Försäkringskassan bortsett från vårdens professionella bedömning. 

Det är dags för upprättelse

I en demokratisk stat är det av ytterst vikt att allmänheten känner förtroende för myndigheterna. Förtroendet för Försäkringskassan har dessvärre dalat under årens gång. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. Det innebär att den enskilde ska beviljas t.ex. sjukpenning när hen blir sjuk. Vi vill hävda att Försäkringskassan under en längre tid medvetet gjort allt för snäva tolkningar av de medicinska underlagen, i syfte att få ner sjukpenningtalet.

Genom att tillmötesgå vår grupptalan har Försäkringskassan en möjlighet att öka förtroendet hos allmänheten. Vi på Myndighetsjuridik AB värnar om individens integritet, och vi strider för de sjukskrivnas rättigheter. Det är dags för upprättelse för de som på ett eller annat sätt blivit drabbade av Försäkringskassans handläggning. Även om vi inte lyckas nå framgång i fråga om skadestånd så kommer vår grupptalan ändå bli ett starkt ”statement”, i förhoppning om att på sikt få till en förändring. 

Är du drabbad? 
Du som upplever att ditt hälsotillstånd har försämrats ytterligare till följd av Försäkringskassans handläggning är välkommen att höra av dig till oss.