Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

JO: Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för brister på systemnivå

Hur många gånger ska JO egentligen behöva rikta kritik mot Försäkringskassan innan det görs förbättringar i handläggningen. Denna gång rör det sig återigen om att man i flertalet fall missat att skicka beslutet till ombudet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda. Enligt JO tyder detta på brister på systemnivå!

mamma och barn, ledsna.
När det finns ett ombud med fullmakt i ärendet så ska all post skickas till ombudet. Detta kan tyckas vara en självklarhet. Myndighetsjuridik AB har dock otaliga gånger klagat på att Försäkringskassan ofta missar att skicka besluten eller breven till ombudet. Detta kan få allvarliga konsekvenser då den enskilda bl.a. kan utgå från att ombudet mottagit beslutet och driver det vidare. Trots att detta måste påtalas gång på gång fortsätter ändå handläggarna att göra samma fel. 
 
Detta har nu uppmärksammats av JO som i beslut 2021-09-15 (dnr 1254-2020) riktat allvarlig kritik mot Försäkringskassan för hanteringen av ombud. I det aktuella ärendet hade Försäkringskassan i fyra ärenden skickat beslutet enbart till de enskilda istället för ombudet. JO noterar även hur ärendena har hanterats av olika handläggare, vilket tyder på att det brister på systemnivå hos Försäkringskassan. 
 
Trots att detta måste påtalas gång på gång fortsätter ändå handläggarna att göra samma fel.
 
 
Enligt JO har de åtgärder som Försäkringskassan hittills tagit inte varit tillräckliga för att se till att denna grundläggande fråga som är avgörande för den enskildes rättssäkerhet hanteras korrekt. JO uttalar vidare att kunskapen om innebörden av att en enskild har ett ombud måste finnas hos alla som handlägger ärenden inom Försäkringskassan. 
 
Därutöver har Försäkringskassan i samma JO-beslut även fått kritik för att man inte har dokumenterat uppgifterna om hur ett beslut skickades på ett rätt sätt. 
 
Således ger JO Försäkringskassan allvarlig kritik för den bristfälliga hanteringen. Dessvärre finns inga garantier för att Försäkringskassan rättar sig utifrån den kritik som riktats. Faktum är att JO även tidigare riktat kritik för precis samma problematik.