Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

En rättsanalys av ärenden som rör ME/CFS

Bedöms lika fall på lika sätt, och hur rättssäkra beslut fattar egentligen Försäkringskassan och domstolarna?

mamma och barn, ledsna.

Den rättsliga analysen belyser de stora brister som förekommer i handläggningen av ärenden som rör ME/CFS. Såväl Försäkringskassan som domstolarna måste fästa större tilltro till läkarnas professionella bedömningar, men även till den enskildes egen beskrivning av sitt tillstånd. Det fattas allt för ofta felaktiga beslut där beslutsmyndigheten frångår den ytterst viktiga principen av en objektiv och opartisk bedömning. Rättssäkerheten måste stärkas i handläggningen av ME/CFS-ärenden och bedömningarna måste bli mer enhetliga. Det är inte rimligt att en person blir beviljad ersättning medan en annan blir nekad trots att sakomständigheterna är så gott som identiska.