Kan jag få rättshjälp eller rättsskydd?

Senast uppdaterad 2022-01-21

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp.

När det gäller rättsskydd så kan ditt försäkringsbolag i vissa fall betala de kostnader som uppkommer till följd av en rättslig angelägenhet. Det gäller främst i tvistemål.

Ärenden mot Försäkringskassan är av förvaltningsrättslig karaktär och omfattas därför normalt inte av rättsskydd eftersom det inte rör sig om en tvist.

Rättshjälpsmyndigheten  (extern länk)

Ska jag anlita jurist eller advokat?

Senast uppdaterad 2022-01-21

När du söker efter ombud för att driva ditt ärende kan det vara av värde att se till att ombudet är jurist eller advokat i grunden. Det viktigaste är dock att ombudet har god kännedom om sjukförsäkringen.

I ärenden mot Försäkringskassan saknar det betydelse om du anlitar en jurist eller advokat. Vänder du dig till en advokatbyrå så får du i regel räkna med att det blir betydligt dyrare.

Myndighetsjuridik AB är en juristbyrå med spetskompetens i de flesta ärendeslag som handläggs av Försäkringskassan. Hos oss kan du vara trygg i att få den hjälp du behöver och dessutom till en rimlig kostnad.

 

Gäller tystnadsplikt för Myndighetsjuridik AB?

Senast uppdaterad 2022-01-21

Jurister står inte automatiskt under tystnadsplikt. Vi följer dock samma grundstenar som finns i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär bl.a. att vi tillämpar tystnadsplikt gällande alla uppgifter som meddelats oss i förtroende. Du kan därför känna dig trygg i att anförtro dig åt oss.

Vad kostar det att anlita Myndighetsjuridik?

Senast uppdaterad 2022-01-21

När du vänder dig till oss så är det helt kostnadsfritt när vi går igenom dina handlingar och har en diskussion med dig för att avgöra om vi kan driva ditt ärende med framgång.

Vi kan därefter lämna ett fast kostnadsförslag om du önskar anlita oss som ditt juridiska ombud. Kostnadsförslaget kan variera något beroende på hur omfattande ditt ärende är, men vi tillämpar i regel alltid en human prissättning.

Fler frågor & svar

Har du en fråga till oss på Myndighetsjuridik, tveka inte att kontakta oss!