Juridisk hjälp?

Din röst mot Försäkringskassan och försäkringsbolag

OM OSS

OM MYNDIGHETSJURIDIK

Vår juristbyrå värnar om din integritet. Vi är djupt engagerade i att strida för dina rättigheter. Med vår breda kompetens och erfarenhet från såväl Försäkringskassan som domstol ökar vi din chans att nå framgång i ditt ärende. En första genomgång av ditt ärende är kostnadsfri.

Jimmy Laine, jur.mag, Grundare

Juridiska tjänster

Myndighetsjuridik AB har spetskompetens inom bl.a. sjukpenning, sjukersättning,omvårdnadsbidrag, livränta (arbetsskador). Oavsett om det gäller din ansökan, omprövning eller överklagan hjälper vi dig!

Socialförsäkring - översikt juridiska tjänster
Socialförsäkring
  • Sjukpenning
  • Sjukersättning
  • Aktivitetsersättning
  • Omvårdnadsbidrag
  • Livränta
  • Återkrav
Omändertagande - översikt juridiska tjänster
Försäkringsbolag
  • Personlig och skräddarsydd rådgivning.
  • Erfarenhet av komplexa försäkringsfall
  • Dedikation att maximera klienters ersättning
Har du fått nekad ersättning från försäkringsbolag p.g.a. att de anser att din diagnos inte är klarlagd? Då kan vi hjälpa dig att få den ersättning du är berättigad till. Vår specialkompetens inom sjukförsäkringen ger oss en stark fördel även i tvistemål i tingsrätten.

Grupptalan mot Försäkringskassan

Tillsammans kräver vi upprättelse!

Artiklar & Poddavsnitt


Nya sjukförsäkringsregler på gång
2024-04-04

Nya sjukförsäkringsregler på gång

Utredningen föreslår bl.a. att arbetsförmågan återigen ska prövas mot normalt förekommande arbeten redan efter dag 180. Detta med motiveringen att man noterat ökat antal långtidssj...Fortsätt

Avsnitt 2 - HFD domen om undersökningsfynd
2022-12-02 Poddavsnitt

Avsnitt 2 - HFD domen om undersökningsfynd

Varför valde FK tidigare att ställa så höga krav på undersökningsfynd? Har man nu gjort en kovändning i frågan om undersökningsfynd? Kommer det bli lättare att få sjukpenningen bev...Fortsätt

HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT
2022-11-16

HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett Myndighetsjuridik rätt i ett viktigt sjukpenningmål....Fortsätt

Kontakta oss


Du som ny kund kan välja mellan att boka ett telefonmöte eller skicka in relevanta handlingar enligt nedan.

BOKA TELEFONMÖTE

Myndighetsjuridik AB
Skeppsbron 21
871 30 Härnösand
Org.nr:559207-5690

Vill du att vi kontaktar dig?

Maila in det beslut eller brev du fått, gärna tillsammans med relevant läkarintyg, för kostnadsfri bedömning. Vi återkommer därefter till dig med förslag på ett fast pris.