ångest nedsatt arbetsförmåga objektiva undersökningsfynd kammarrätten sjukpenning psykiska besvär överklagande medicinskt underlag

Kammarrätten beviljar halv sjukpenning för kvinna med ångestproblematik

Kvinnan som hade haft halv sjukpenning sedan 2016 för sin omfattande ångestdiagnos nekades sjukpenning av Försäkringskassan med hänvisning till brist på objektiva undersökningsfynd i medicinska underlaget. Kammarrätten anser att utredningen är tillräcklig och visar väl de psykiska besvären och hur de påverkar arbetsförmågan varför kvinnan har rätt till sjukpenning.

Kvinnan som led av omfattande ångestproblematik hade haft halv sjukpenning sedan 2016. Hennes besvär bestod bland annat av ständig oro, nedsatt ork, handlingströghet och oförmåga att hantera stress och hon mäktade inte med att arbeta mer än några timmar om dagen i ett anpassat arbete som blomsterbud. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om sjukpenning för den i målet aktuella perioden med hänvisning till att det medicinska underlaget inte tillräckligt väl beskrev hennes besvär och begränsningar.

Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten där Försäkringskassan vidhöll att läkarens undersökningsfynd inte förklarade varför hon var medicinskt förhindrad att arbeta heltid i ett normalt förekommande arbete med fysiskt lättare arbetsuppgifter. Förvaltningsrätten ifrågasatte inte att kvinnan hade besvär och att de berodde på hennes psykiska diagnoser men höll med Försäkringskassan om att det medicinska underlaget saknade objektiva undersökningsfynd och avslog överklagandet.

Kammarrätten beviljar nu halv sjukpenning för hela den ansökta perioden – ansökan gällde halv sjukpenning för hela perioden förutom en vecka i slutet där det yrkades på hel. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att den omfattande medicinska dokumentationen tillsammans med utlåtande från arbetsterapeut och arbetsgivare väl beskriver omfattningen av hennes psykiska besvär och hur dessa påverkar arbetsförmågan.