Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Mål om objektiva undersökningsfynd uppe i HFD

Myndighetsjuridik driver ett mål i HFD som redan fått viss medial uppmärksamhet. Frågan rör hur stora krav på objektiva undersökningsfynd kan ställas, såsom vid exempelvis utmattningssyndrom. 

mamma och barn, ledsna.

Vi vann i förvaltningsrätten men Försäkringskassans processjuridiska enhet i Sundsvall valde att överklaga till kammarrätten, som gick på deras linje. Vi har nu överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men ännu inte fått prövningstillstånd.  


Försäkringskassans huvudkontor har fått yttra sig i målet och gör en kovändning i frågan. De vill att HFD tar upp målet för prövning och bifaller vårt överklagande. Enligt Försäkringskassan anser man numera att den enskilda gjort sannolikt att arbetsförmågan har varit nedsatt p.g.a. sjukdom i förhållande till normalt förekommande arbete. Försäkringskassan instämmer även numera i vårt tidigare anförande om att en återgång i arbete skulle vara direkt kontraproduktivt för tillfrisknandet.  


Det är viktigt att HFD prövar frågan då det behöver förtydligas om avsaknad av särskilt utpekade undersökningsfynd i läkarintyget är direkt avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning. Enligt Försäkringskassans inställning i målet bör istället en helhetsbedömning av samtliga relevanta uppgifter ligga till grund för bedömningen. 


Om HFD meddelar prövningstillstånd och bifaller överklagandet kommer det i praktiken innebära att betydligt fler kommer att kunna beviljas sjukpenning. Det kommer att göra skillnad speciellt i ärenden som gäller sjukdomstillstånd där det i verkligheten är ytterst svårt för läkare att redovisa objektiva undersökningsfynd. 

Länk till artikeln på Sveriges Radio Ekot: 
https://sverigesradio.se/artikel/svart-att-forsta-vad-som-kravs-for-sjukpenning