Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Nya sjukförsäkringsregler på gång

Utredningen föreslår bl.a. att arbetsförmågan återigen ska prövas mot normalt förekommande arbeten redan efter dag 180. Detta med motiveringen att man noterat ökat antal långtidssjukskrivna.

mamma och barn, ledsna.

Oavsett vilket regelverk som är tillämpligt så är det i slutändan ändå FK handläggarna som sitter på makten att avslå eller bevilja en ansökan. Jag anser att det är här en verklig förändring måste till, inte i själva lagstiftningen. 

Tyvärr förefaller många handläggare tro sig besitta en högre medicinsk kompetens än vårdens professionella aktörer

Vi på Myndighetsjuridik har kunnat se tydliga mönster hur det dagligen görs verklighetsfrånvända bedömningar av handläggare. Tyvärr förefaller många handläggare tro sig besitta en högre medicinsk kompetens än vårdens professionella aktörer. 


Vill man uppnå en verklig mänsklig sjukförsäkring, måste man börja från den bedömningskultur som sitter djupt inrotat i FK:s väggar. Det är där man kan få till en verklig förändring, inte genom att ändra på regelverket fram och tillbaka. 

Ni finner mera information på följande länk (regeringen.se) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/regeringen-har-tagit-emot-slutbetankandet-fran-utredningen-sjukforsakringen-i-forandring/