Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Är det rimligt att förvaltningsrätterna avgör sjukförsäkringsmål utan nämndemän?

För den som överklagat beslut från Försäkringskassan kan det verka märkligt att förvaltningsrätten avgör ett mål med endast en lagfaren domare och utan nämndemän

Det finns ett bedömningsutrymme i mål om t.ex. sjukpenning och nämndemännen kan därför spela en viktig roll för utgången av målet. Nämndemännen har dels en kontrollerande uppgift för att granska den juridiska makten, dels möjlighet att påverka domen så att den är rimlig utifrån ett samhällsperspektiv. Trots detta förekommer det att förvaltningsrätterna avgör sjukförsäkringsmål utan nämndemän.

Myndighetsjuridik AB (tidigare MJ Juristbyrå) driver ett sjukpenningmål där vi nu fått prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Förvaltningsrätten har avgjort målet med endast en lagfaren domare och utan nämndemän. Ett sådant förfarande är i huvudsak endast tillåtet om målet är av så kallad enkel beskaffenhet. Myndighetsjuridik AB anser att ett sjukpenningmål av det aktuella slaget innehåller kvalificerade bedömningsfrågor och kan därför inte anses vara av enkel beskaffenhet.

I det fall HFD finner att målet inte varit av enkel beskaffenhet kan detta få till följd att förvaltningsrätterna framöver behöver vara mer restriktiva med att avgöra liknande mål utan nämndemän.

Högsta förvaltningsdomstolen - Mål: 1867-19