De senaste publicerade domarna

2021-01-23

Musicerande ansågs som arbetsförmåga – måste återbetala 600 000 kr till Försäkringskassan

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att spela musik i ett band kan anses som arbetsförmåga och dömer den försäkrade att återbetala ersättningarna från ca 3 års tid. Fortsätt läsa

2021-01-13

Gipsad hand och knäbesvär gav rätt till hel sjukpenning

Försäkringskassan medgav sjukpenning i kammarrätten för gipsad hand och knäoperation Fortsätt läsa

2021-01-05

Försäkrad med psykisk utvecklingsstörning beviljas hel sjukersättning

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning till sökande på åttaårings intellektuell nivå Fortsätt läsa

2021-01-01

Hel beviljad sjukpenning för kvinna med ME

Hel beviljad sjukpenning för kvinna med ME/CFS i kammarrätten trots Försäkringskassans överklagande Fortsätt läsa