överklaga kammarrätten omvårdnadsbidrag vårdbidrag hörselnedsättning

Får rätt till två hela vårdbidrag (omvårdnadsbidrag) för tre hörselnedsatta barn

Kammarrätten beviljar en hel och två halva vårdbidrag till föräldrar med tre barn varav två har grav och en har kraftig hörselnedsättning.

Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad 2021-01-15 i mål 5739-20 och 5740-20

Kammarrätten beviljar en hel och två halva vårdbidrag till föräldrar med tre barn varav två har grav och en har kraftig hörselnedsättning. Föräldrarna hade tidigare beviljats hela vårdbidrag för två av barnen och tre fjärdedelsbidrag för ett. Vid ny ansökan avslog Försäkringskassan samtliga ansökningar med hänvisning till att barnens extra hjälpbehov med bland annat språkutveckling inte var av sådan omfattning att det skulle ge rätt till vårdbidrag.

Förvaltningsrätten däremot beviljade tre hela vårdbidrag med hänvisning till praxis (FÖD 1984:26, Kammarrätten i Göteborg den 27 april 2018 i mål 1724-18 och den 16 maj 2018 i mål 2176-18) enligt vilken är det tränings- och tillsynsbehov som föreligger för ett barn med grav hörselskada regelmässigt av sådan omfattning att det berättigar till helt vårdbidrag tills barnet fyller 16 år.

Kammarrätten har gjort en samlad bedömning gällande de tre barnen och anser att föräldrarna har rätt till ett helt vårdbidrag för ett av barnen som har grav hörselnedsättning, ett halvt för det andra barnet med grav hörselnedsättning och ett halvt för det tredje barnet med kraftig hörselnedsättning.