överklaga försämring av grundtillstånd sömnapné grund för sjukpenning

Halv sjukpenning i anpassat arbete för sömnapné och alkoholproblem mm.

Den försäkrade ansökte om halv sjukpenning i sitt anpassade arbete som barnskötare eftersom heltidsarbete försämrade hennes besvär.

Kammarrätten i Jönköpings dom meddelad 2021-02-09 i mål 161-20

Den försäkrade ansökte om halv sjukpenning i sitt anpassade arbete som barnskötare eftersom heltidsarbete försämrade hennes besvär. Av det medicinska underlaget framgick utbredd generell led- och muskelvärk samt depressiva besvär och senare tillkom diagnosen sömnapné. Även skadligt bruk av alkohol konstaterades under den aktuella perioden. Försäkringskassan avslog ansökan och förklarade att det i läkarintygen inte kunde utläsas någon försämring av grundtillståndet då den försäkrade varit sjuk i andra sjukdomar som magsjuka och förkylning.

Även förvaltningsrätten avslog överklagandet och konstaterade att uppgifterna i läkarintyget om att heltidsarbetet försämrade den försäkrades besvär i form av ökat smärttillstånd och uttröttning inte kunde ligga som grund för sjukpenning.

Kammarrätten finner att den försäkrade fått sjukpenning beviljat med nästintill identiska läkarintyg för en senare period i direkt anslutning till den aktuella, samt att det medicinska underlaget sammantaget ger stöd för att den försäkrades arbetsförmåga på grund av sjukdom varit nedsatt med hälften i hennes ordinarie arbete. Kammarrätten dömer därmed att den försäkrade har rätt till halv sjukpenning enligt sin ansökan.