Visar domar efter ämnesord ' utvecklingsstörning'


2022-06-29

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning – att alla rehabiliteringsåtgärder inte prövats spelar ingen roll

Den 36-åriga mannen hade en medfödd intellektuell utvecklingsstörning samt flera andra funktionsnedsättningar vilket medförde att han aldrig varit arbetsför. Försäkringskassan avslog hans ansökan om sjukersättning på grund av att alla rehabiliteringsåtgärder inte var prövade och förvaltningsrätten anslöt sig till Försäkringskassans resonemang. Kammarrätten anser nu sammantaget att underlaget räcker till att visa att mannen har rätt till hel sjukersättning. Fortsätt läsa

2021-02-04

Lindrig psykisk utvecklingsstörning med relaterade funktionsnedsättningar ger rätt till hel aktivitetsersättning

Kammarrätten anser att utredningen visar att den försäkrade har stadigvarande funktionsnedsättningar som medför omfattande aktivitetsbegränsningar. Fortsätt läsa

2021-01-18

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning till person med psykisk utvecklingsstörning

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och beviljar hel sjukersättning för person med utvecklingsstörning Fortsätt läsa

2021-01-05

Försäkrad med psykisk utvecklingsstörning beviljas hel sjukersättning

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning till sökande på åttaårings intellektuell nivå Fortsätt läsa