Juridisk hjälp?

Din röst mot Försäkringskassan och försäkringsbolag

Jimmy_Laine - Grundare av Myndighetsjuridik

OM MYNDIGHETSJURIDIK

Vår juristbyrå värnar om din integritet. Vi är djupt engagerade i att strida för dina rättigheter. Med vår breda kompetens och erfarenhet från såväl Försäkringskassan som domstol ökar vi din chans att nå framgång i ditt ärende. En första genomgång av ditt ärende är kostnadsfri.

Jimmy Laine, jur.mag, Grundare

Juridiska tjänster

Myndighetsjuridik AB har spetskompetens inom bl.a. sjukpenning, sjukersättning,omvårdnadsbidrag, livränta (arbetsskador). Oavsett om det gäller din ansökan, omprövning eller överklagan hjälper vi dig!

Socialförsäkring - översikt juridiska tjänster
Socialförsäkring
  • Sjukpenning
  • Sjukersättning
  • Aktivitetsersättning
  • Omvårdnadsbidrag
  • Livränta
  • Återkrav
Omändertagande - översikt juridiska tjänster
Omhändertagande
  • LVU (Lag om vård av unga)
  • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård )
  • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)
Även om det är domstolen som förordnar juridiskt biträde, har du själv möjlighet att lämna önskemål om vilken jurist som ska företräda ditt barn eller dig själv. Myndighetsjuridik kan bistå dig i LVU frågor redan innan det är aktuellt med domstolsförhandling.
 

Grupptalan mot Försäkringskassan

Tillsammans kräver vi upprättelse!

Artiklar & Poddavsnitt


Avsnitt 2 - HFD domen om undersökningsfynd
2022-12-02 Poddavsnitt

Avsnitt 2 - HFD domen om undersökningsfynd

Varför valde FK tidigare att ställa så höga krav på undersökningsfynd? Har man nu gjort en kovändning i frågan om undersökningsfynd? Kommer det bli lättare att få sjukpenningen bev...Fortsätt

HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT
2022-11-16

HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett Myndighetsjuridik rätt i ett viktigt sjukpenningmål....Fortsätt

Försäkringskassan respekterar inte domstolsavgöranden
2022-06-08

Försäkringskassan respekterar inte domstolsavgöranden

Justitieombudsmannen (JO) har riktat allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att inte ha verkställt en dom från förvaltningsrätten på ett korrekt sätt (JO-beslut 2022-06-03 i dn...Fortsätt

Kontakta oss


Du som ny kund kan välja mellan att boka ett telefonmöte eller skicka in relevanta handlingar enligt nedan.

BOKA TELEFONMÖTE

Myndighetsjuridik AB
Skeppsbron 21
871 30 Härnösand
Org.nr:559207-5690

Vill du att vi kontaktar dig?

Maila in det beslut eller brev du fått, gärna tillsammans med relevant läkarintyg, för kostnadsfri bedömning. Vi återkommer därefter till dig med förslag på ett fast pris.