Överklaga Försäkringskassans beslut


Har du fått ett beslut från Försäkringskassan som du inte är nöjd med och vill överklaga till fast lågt pris?

Vi hjälper dig vidare!

 eller ring oss direkt!

Jimmy_Laine - Grundare av Myndighetsjuridik

OM MYNDIGHETSJURIDIK

Vår juristbyrå värnar om din integritet. Vi är djupt engagerade i att strida för dina rättigheter. Med vår breda kompetens och erfarenhet från såväl Försäkringskassan som domstol ökar vi din chans att nå framgång i ditt ärende. En första genomgång av ditt ärende är kostnadsfri.

Jimmy Laine, jur.mag, Grundare

Juridiska tjänster


  • Överklaga Försäkringskassans beslut
  • Ompröva Försäkringskassans beslut
  • Svara på överväganden
  • Skadestånd

Myndighetsjuridik AB har spetskompetens inom bl.a. sjukpenning, sjukersättning, livränta (arbetsskador). Oavsett om det gäller din ansökan, omprövning eller överklagan hjälper vi dig!

Det sitter i väggarna


En podd från Myndighetsjuridik AB

Börja lyssna

Artiklar & Poddavsnitt


Mål om objektiva undersökningsfynd uppe i HFD
2021-10-12

Mål om objektiva undersökningsfynd uppe i HFD

Myndighetsjuridik driver ett mål i HFD som redan fått viss medial uppmärksamhet. Frågan rör hur stora krav på objektiva undersökningsfynd kan ställas, såsom vid exempelvis utmattni...Fortsätt

JO: Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för brister på systemnivå
2021-09-21

JO: Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för brister på systemnivå

Hur många gånger ska JO egentligen behöva rikta kritik mot Försäkringskassan innan det görs förbättringar i handläggningen. Denna gång rör det sig återigen om att man i flertalet f...Fortsätt

En rättsanalys av ärenden som rör ME/CFS
2021-07-30

En rättsanalys av ärenden som rör ME/CFS

Bedöms lika fall på lika sätt, och hur rättssäkra beslut fattar egentligen Försäkringskassan och domstolarna?...Fortsätt

Kontakta oss


Maila in det beslut eller brev du fått, gärna tillsammans med relevant läkarintyg, för kostnadsfri bedömning.
Vi återkommer därefter till dig med förslag på ett fast pris.

Myndighetsjuridik AB
Skeppsbron 21
871 30 Härnösand
Org.nr:559207-5690

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.