Kan jag få rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp.

När det gäller rättsskydd så kan ditt försäkringsbolag i vissa fall betala de kostnader som uppkommer till följd av en rättslig angelägenhet. Det gäller främst i tvistemål.

Ärenden mot Försäkringskassan är av förvaltningsrättslig karaktär och omfattas därför normalt inte av rättsskydd eftersom det inte rör sig om en tvist.

Rättshjälpsmyndigheten  (extern länk)