Ska jag anlita jurist eller advokat?

När du söker efter ombud för att driva ditt ärende kan det vara av värde att se till att ombudet är jurist eller advokat i grunden. Det viktigaste är dock att ombudet har god kännedom om sjukförsäkringen.

I ärenden mot Försäkringskassan saknar det betydelse om du anlitar en jurist eller advokat. Vänder du dig till en advokatbyrå så får du i regel räkna med att det blir betydligt dyrare.

Myndighetsjuridik AB är en juristbyrå med spetskompetens i de flesta ärendeslag som handläggs av Försäkringskassan. Hos oss kan du vara trygg i att få den hjälp du behöver och dessutom till en rimlig kostnad.