Gäller tystnadsplikt för Myndighetsjuridik AB?

Jurister står inte automatiskt under tystnadsplikt. Vi följer dock samma grundstenar som finns i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär bl.a. att vi tillämpar tystnadsplikt gällande alla uppgifter som meddelats oss i förtroende. Du kan därför känna dig trygg i att anförtro dig åt oss.