Visar domar efter ämnesord ' domstol'


2022-11-16

Objektiva undersökningsfynd inte längre nödvändiga vid bedömning av rätt till sjukpenning vid psykisk ohälsa

Frågan i målet var i vilken grad Försäkringskassan kan ställa krav på undersökningsfynd gjorda av läkare när det kommer till psykiatriska diagnoser (såsom utmattningssyndrom, depression, ångest osv). Enligt HFD krävs inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter från den enskilde. Domstolen poängterar även att ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på den enskildes egen beskrivning av sitt tillstånd kan vara tillräckligt för beviljandet av sjukpenning. Fortsätt läsa

2021-01-23

Musicerande ansågs som arbetsförmåga – måste återbetala 600 000 kr till Försäkringskassan

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att spela musik i ett band kan anses som arbetsförmåga och dömer den försäkrade att återbetala ersättningarna från ca 3 års tid. Fortsätt läsa