Vanliga frågor


Ska jag anlita jurist eller advokat?

När du söker efter ombud för att driva ditt ärende kan det vara av värde att se till att ombudet är jurist eller advokat i grunden. Det viktigaste är dock att ombudet har god kännedom om sjukförsäkringen. Läs mera

Gäller tystnadsplikt för Myndighetsjuridik AB?

Jurister står inte automatiskt under tystnadsplikt. Vi följer dock samma grundstenar som finns i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär bl.a. att vi tillämpar tystnadsplikt gällande alla uppgifter som meddelats oss i förtroende. Du kan därför känna dig trygg i att anförtro dig åt oss. Läs mera

Kan jag få rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp.   Läs mera

Vad kostar det att anlita Myndighetsjuridik AB?

När du vänder dig till oss så är det helt kostnadsfritt när vi går igenom dina handlingar och har en diskussion med dig för att avgöra om vi kan driva ditt ärende med framgång. Läs mera

Cookies & datainsamling

Vi använder cookies för Google Analytics som är ett webbanalysverktyg. Genom att se hur besökarna använder webbplatsen får vi stöd i arbetet med att vidareutveckla myndighetsjuridik.se. Läs mera