Vanliga frågor

Ska jag anlita jurist eller advokat?

När du söker efter ombud för att driva ditt ärende kan det vara av värde att se till att ombudet är jurist eller advokat i grunden. Det viktigaste är dock att ombudet har god kännedom om sjukförsäkringen.

I ärenden mot Försäkringskassan saknar det betydelse om du anlitar en jurist eller advokat. Vänder du dig till en advokatbyrå så får du i regel räkna med att det blir betydligt dyrare.

Myndighetsjuridik AB är en juristbyrå med spetskompetens i de flesta ärendeslag som handläggs av Försäkringskassan. Hos oss kan du vara trygg i att få den hjälp du behöver och dessutom till en rimlig kostnad.