Försäkringskassan har gjort det svårare att få omvårdnadsbidrag

mamma och barn, ledsna.

Föräldrar till barn med vissa funktionsnedsättningar har tidigare kunnat ansöka om vårdbidrag för det särskilda omvårdnads- och tillsynsbehov som nedsättningen medför. 1 januari 2019 genomfördes en reform där vårdbidraget togs bort och ersattes av ett omvårdnadsbidrag och en merkostnadsersättning.

Fortsätt läs


Okt 18,2020

Beaktar FK barnets bästa?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En intressant fråga är i vilken grad...

Fortsätt läsa
Klubba, dommare
Överklaga

HFD gav Myndighetsjuridik rätt!

Dec 30,2019

Myndighetsjuridik AB (som tidigare hette MJ Juristbyrå) har nu drivit...

Fortsätt läsa
Ledsen man
Överklaga

Är det rimligt att förvaltningsrätterna...

Sep 21,2019

För den som överklagat beslut från Försäkringskassan kan det verka ...

Fortsätt läsa
Ledsen man
Överklaga

Behöver jag jurist för att överklaga?

Nov 26,2018

Om du har fått ett myndighetsbeslut från t.ex. Försäkringskassan...

Fortsätt läsa
Ledsen man
Sjukpenning

Försäkringskassan beviljar färre

Nov 19,2018

År 2014 var det 5900 personer som fick sin sjukpenning

Fortsätt läsa
Lagböcker