Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Behöver jag jurist för att överklaga?

Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan gällande t.ex. sjukpenning, sjukersättning, livränta eller återkrav kan du begära omprövning. Har du fått ett omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten

Du hittar praktiska råd hur du kan begära omprövning och överklaga på Försäkringskassans och domstolens hemsidor:

Det kostar ingenting att överklaga till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Att överklaga beslut på egen hand kan vara både tids- och energikrävande. Du som har varit t.ex. långtidssjukskriven p.g.a. utbrändhet eller psykisk ohälsa och fått beslut om avslag eller indragning av din sjukpenning och därmed blivit utförsäkrad, saknar kanske den ork som krävs för att driva dina rättigheter mot en myndighet. Det kan därför vara en stor lättnad att få lämna över ansvaret till ett juridiskt ombud som för din talan mot Försäkringskassan.

I vissa fall kan det vara svårt att förstå hur en handläggare har kunnat besluta om avslag trots att lagen och praxis ser ut att visa något annat gällande din rätt till ersättning. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att myndigheten har gjort något fel eller att det är en usel människa som vägrar betala ut ersättning som exempelvis sjukpenning till dig. Oftast handlar det om att lagen inte är svart eller vit i dessa ärenden. Det finns m.a.o. en gråzon med ett stort bedömningsutrymme. Att på egen hand navigera i gråzonen kan vara svårt. En kompetent jurist har oftast betydligt större möjlighet att hitta de rätta argumenten och motiveringarna som leder till bifall och ändring av tidigare beslut.

Vi på Myndighetsjuridik AB hjälper dig gärna att överklaga det beslut om avslag eller indragning som du har fått. Eftersom vi själva har lång erfarenhet från att arbeta på t.ex. domstol och Försäkringskassan har vi de rätta verktygen som krävs för att hjälpa dig.