Kammarrätten fibromyalgi objektiva undersökningsfynd

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom - nekar sjukpenning

Kammarrätten fastställer försäkringskassans avslagsbeslut

Kammarrätten i Sundsvalls dom meddelad 2020-12-16 i mål 3167-19

26-åringen som lider av Ehler Danlos syndrom och fibromyalgi vilket innebär bland annat begränsningar i fysisk uthållighet och i hantering av mellanmänskliga relationer och interaktioner samt en omfattande smärtproblematik som påverkar såväl sömn som kognitiv förmåga, sökte sjukpenning för perioden 1 oktober 2017 – 30 juni 2018. Försäkringskassan avslog ansökan på grund av att den medicinska utredningen inte ansågs ge stöd för så stora och omfattande begränsningar att 26-åringen inte skulle klara en fysisk lättare aktivitet utan krav på stora psykiska funktioner. 26-åringen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav hen rätt. (Lagmannen hade dock skiljaktig mening i domen.) Försäkringskassan överklagade domen och kammarrätten beslutade att gå på Försäkringskassans linje. Det finns en omfattande medicinsk utredning i ärendet och behandlande läkaren har bedömt 26-åringens arbetsförmåga helt nedsatt.