sjukpenning systemisk skleros fysiskt lättare arbete nedsatt finmotorik uttröttbarhet

Halv sjukpenning för systemisk skleros

Den försäkrade som lider av diagnosen systemisk skleros innebärande bland annat nedsatt handfunktion både avseende kraft och finmotorik samt begränsad lungfunktion och uttröttbarhet hade ansökt om halv sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Enligt läkarna finns det inget arbete där den försäkrade skulle kunna arbeta mer än halvtid.

Försäkringskassan avslog ansökan och hänvisade till ett normalt förekommande fysiskt lättare arbete som inte ställer höga krav på stresstålighet och finmotorik med möjlighet att ta pauser. Förvaltningsrätten gick på Försäkringskassans linje och avslog överklagandet.

Kammarrätten konstaterar att det saknas skäl att ifrågasätta flera olika läkares bedömning om nedsatt arbetsförmåga och finner att överklagandet ska bifallas samt att den försäkrade därmed har rätt till halv sjukpenning enligt ansökan.