>

Juridiska tjänster


Överklaga Försäkringskassans beslut

Myndighetsjuridik AB är specialinriktad på bl.a. sjukpenning, sjukersättning, livränta (arbetsskada). Vi hjälper dig att överklaga, begära omprövning eller lämna synpunkter inför beslut.

Överklaga övriga myndighetsbeslut

Vi hjälper dig att överklaga oavsett vilken myndighet du fått beslut från. Det kan t.ex. röra sig som beslut från kommunen, Migrationsverket osv.

Skadestånd

Om en myndighet har brustit i sin handläggning eller om du har blivit felaktigt behandlad har du möjlighet att begära skadestånd.

AFA Tvister

Har du fått ett beslut från AFA som du anser är felaktigt kan vi hjälpa dig att begära omprövning alternativt driva en tvist mot AFA i allmän domstol.

Hur jobbar vi?


Nedan kan du läsa hur vi jobbar med ditt ärende.

 • Steg 1

  Kontakta oss

  Beskriv kort vad du vill ha hjälp med. Maila eller ring. Bifoga gärna det beslut du fått.

 • Steg 2

  Kostnadsförslag

  Vi gör en bedömning hur förutsättningarna ser ut för att få beslutet ändrat. Du får sedan ett förslag på fast pris.

 • Steg 3

  Vi driver ditt ärende

  Om du godtar kostnadsförslag et så påbörjar vi ärendet. T.ex genom att överklaga till domstol, begära omprövning eller lämna synpunkter inför beslut. När uppdraget är slutfört så skickas faktura ut med 30 dagars betalningstid.

 • Vi inväntar
  beslut eller
  dom