180 dagar särskilda skäl normalt förekommande arbete skjuta upp bedömning ordinarie arbete

Särskilda skäl efter 180 dagar

Den försäkrade skulle återgå till arbetet efter en knäoperation men fick komplikationer och var tvungen att förlänga sjukskrivningen så att den överskred 180 dagar. Efter 180 dagar ska prövningen av arbetsförmågan göras i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden om det inte finns särskilda skäl mot det eller kan anses oskäligt.  

Försäkringskassan prövade arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete och avslog ansökan med hänvisning till att den försäkrade kunde trots skadan arbeta med lättare uppgifter i ett annat arbete. Förvaltningsrätten höll med Försäkringskassan och avslog överklagandet.

Kammarrätten finner nu att det i aktuellt fall finns särskilda skäl att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete eftersom den försäkrade redan återgått till sitt ordinarie arbete på heltid vid tidpunkten för Försäkringskassans första beslut. Kammarrätten bifaller därför överklagandet och förklarar att den försäkrade har rätt till hel respektive halv sjukpenning under de i målet aktuella datumen.