Försäkringskassan överklaga omvårdnadsbidrag Aspergers syndrom

Omvårdnadsbidrag beviljas för språkstörning och Asperger

Barnet behövde på grund av sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hjälp och övervakning dygnet runt. Förutom extrastöd i skolan behövde föräldrarna stötta med mat, hygien och sömn samt övervaka att barnet inte råkade göra sig illa. Försäkringskassan ansåg att omvårdnadsbehovet inte var större än hos barn utan diagnoser och förvaltningsrätten instämde. Kammarrätten gör en annan bedömning på samma underlag och beviljar en fjärdedels omvårdnadsbidrag.

Barnet hade diagnoserna Aspergers syndrom och språkstörning och behövde hjälp och övervakning dygnet runt. Barnet kunde inte själv gå hem från skolan eller vara ensam hemma och försökte ofta rymma. Förutom extrastöd och anpassningar i skolarbetet behövde han stöttning i alla vardagsaktiviteter såsom mat, hygien och sömn och föräldrarna måste hela tiden vara närvarande och anpassa sin vardag för att möta hans behov.

Försäkringskassan ansåg att barnets behov inte var mer än måttliga vilket krävs för att ha rätt till en fjärdedels omvårdnadsbidrag. Försäkringskassan hänvisade bland annat till att sömnproblem är vanliga hos barn med Asperger och bedömde att det medicinska underlaget inte bevisade mer omfattande vårdbehov än för vanliga barn utan diagnoser. Förvaltningsrätten instämde i Försäkringskassans resonemang och avslog överklagandet.

Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att barnets behov av omvårdnad och tillsyn är mer än måttliga men att de inte överstiger den nivån. Därför bifaller kammarrätten överklagandet och beviljar en fjärdedels omvårdnadsbidrag för barnet.