Kammarrätten sjukpenning knäoperation gips

Gipsad hand och knäbesvär gav rätt till hel sjukpenning

Försäkringskassan medgav sjukpenning i kammarrätten för gipsad hand och knäoperation

Kammarrätten i Sundsvalls dom meddelad den 30 december 2020 i mål nr 960-20
 
N.N. ansökte om hel sjukpenning för perioden 2 augusti - 7 oktober 2018 p.g.a. gipsad hand och knäartros i båda knäna och som opererats i september 2018. Såväl Försäkringskassan som förvaltningsrätten ansåg att N.N trots sina besvär kunde arbeta heltid i ett fysiskt lättare arbete där han inte behövde belasta sina knän. 
 
När N.N överklagade domen till kammarrätten medgav Försäkringskassan ändring för perioden 19 september - 7 oktober 2018. Detta med anledning av den knäoperation som gjorts med efterföljande läkningsprocess. Kammarrätten instämde i bedömningen och biföll överklagandet delvis och förklarade N.N berättigad till sjukpenning för perioden 19 september - 7 oktober 2018.